Responsive image
Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2019

Sakarya / Turkey    19-22 June / 2019

ACCEPTED PROCEEDINGS


Pre-Service Teachers’ Beliefs Regarding the Next Big Thing That Could Transform the World

   İsmail Önder


Laboratuvar Kaygısı ve Laboratuvarda İletişim Becerilerinin İncelenmesi: İlişkisel Bir Çalışma

   Bestami Buğra Ülger


Matematiksel Problem Çözümünde Çoklu Temsiller Ölçeği’ nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Mithat Takunyacı, Şinasi Karakulak, Bilal Kızmaz, Merve Öztürk, Özlem Altun, Handenur Tombul, Lokman Akif Tokgöz, Serkan Bayduz, Mürsel Sarı, Burak Yılmaz


Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bağlam Temelli Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

   Ümmühan Ormancı


Comparison of the ICT Literacy Level of the entering Students in the Mexican and Serbian Higher Education

   Gabor Kiss, Carlos Arturo Torres Gastelu, Zoltán Godó, Endre Szucs


Çocuklarda Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ile Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişki

   İbrahim Taş


Facial Expression Analysis Technique in L2 Education: Key Terms and Guidelines

   Emrah Dolgunsöz


Fen Bilimleri Dersine Yönelik Veli Katılımı Hakkında Yönetici, Öğretmen, Öğrenci Ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi

   Berna Yalkın, Şenol Beşoluk


Ebeveynlerin Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Eğitimlerine Katılımlarının Öğrenci-Öğretmen-Ebeveyn Açısından İncelenmesi

   Meryem Şeyma Şevik, Ercan Masal


İmam Hatip Liselerinin Yönetici ve Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

   Tuncay Ayas, Mustafa Koç, Murat İskender


Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Kişilik Yapıları ile Telefon Bağlılığı Arasındaki İlişkinin İncelemesi

   Gözde Korkmaz, Yasin Üngören, Mehmet Barış Horzum


Öğretmenlerin Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Farkındalık Düzeyleri ile Teknoloji Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

   Ayşe Nesibe Önder, Ezgi Güven Yıldırım


Kampüs Rekreasyonu: Serbest Zaman Engelleri ve İlgilenimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

   Meliha Seviç, Ersin Eskiler


Sınıf İçi Çalışma İttifakı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Öğrenci Formu

   Alper Kaşkaya, Mehmet Kandemir, Naciye Güven


Türk Kültür Ögelerinin Tasarım Eğitimindeki Yeri Ve Mitolojik Semboller Bağlamında Örnekler

   Ülkü Gezer


Comparison of the Use of Hıstory of Mathematıcs in 6th Grade Mathematics Course books in Russia, Bulgaria and Turkey

   Güler Çavuşoğlu


Bilim Kampı Bilimin Doğası Etkinliklerinin Bilimin Doğası Algısına Etkisi

   Kayahan İnce, Muhammet Emin Mısır


Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Başarı Odaklı Motivasyon Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Hilal Ohlaz, Zeliha Demir Kaymak


Farklı Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi

   Ayşe Özaslan, Gülten Hergüner, Ahmet Dönmez


Sportif Rekreasyonel Etkinliklere Katılan Kadınlarda Fiziksel Görünüş Mükemmelliyetçiliği ve Psikolojik İyi Oluşun Öz Güven Üzerine Etkisi

   İlimdar Yalçın, Cihan Ayhan


Investigation of The Application and Training Requirements of RAM Analysis in Ship Machinery System

   Samet Bicen, Cagatay Kandemir, Metin Celik


Engelli Birey Ebeveynlerinin Rekreasyonel Etkinliklere Katılımlarından Algıladıkları Sağlık Çıktılarının Serbest Zaman Tatmin Düzeyleri Üzerine Etkisi

   Nursena Şemşek, Cihan Ayhan, Abdullah Düğenci, Özkan Işık


A Process Improvement Approach to Restructuring Engine-Room Resource Management Concept

   Bulut Ozan Ceylan , Çağatay Kandemir, Metin Çelik


Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi Etkileşim Algısı ve Algılanan Öğrenme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Yasin Üngören, Şule Kılınç, Gözde Korkmaz, Arzum Cemre Tüzer


İlkokul Öğrencilerinin Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Tutumları İle Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki

   Ahmet Zeki Uysal, Ebru Uzunkol


Üniversite Öğrencilerinin Obezite Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

   Yakup Kılıç, Ömer Faruk Tutar


Velilerin Değerler Eğitimi Sürecinden Beklentileri Ve Tutumluluk Değeri Kapsamında “Benim Param Benim Kumbaram” Etkinliğine Yönelik Görüşleri

   Hüseyin Çalışkan, Yusuf Yıldırım, Taha Şenel


Gamification of Design Process in Interior Architecture Education; Who? With Whom? Where? How?

   Gülsüm Damla Aşkın


Ergenlerde, Öz -Yansıtma ve İçgörü ile Kendini Ayarlama Davranışları Arasındaki ilişki

   Meral Sert Ağır


Türkiye Karate Hakemlerinin Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

   N.Şeyma Şar, Mehmet Kara, Mustafa Koç, Ahmet Dönmez


Views of Secondary School Students’ Parents on Parent Academy Programs

   Gülten Feryal Gündüz


Design Thinking in Visual Communication Design Education

   Hatice Öz Pektaş


Problem Based Learning for Computer Engineering Students in the International Environment

   Gülay Yalçın Alkan, Jens Myrup Pedersen


Havalı Tabanca Atıcılıkta Verilen Vuruş Geribildiriminin Göz Hareketleri Ve Performans Üzerindeki Etkisi

   Cengiz Karagözoğlu, Birol Çotuk, Hilal Tınaz


The Headmasters’Attitudes through to the Implementation of Ethical Standards According to Oppinions of School Counselors

   Sevda Serin Tanyel, Anıl Görkem


Determining The Quality of Life of Children and Teenagers Between the Age of 8-16 Who Have Otism Spectrum Disorder Whether They Doing Sports or Not

   Aylin Engin, Ayşe Aslı Honça, Fevzi Dalkılıç


The Investigation of the Relationship Between Stress-Related Levels of Families with Children with Automatic Spectrum Disorder and Social Support Perceptions

   Ayşe Aslı Honça, Sinan Gölcü


The Relationship between Connection Points and Aggressıon Levels for The Team of Turkısh Football Fans: A Case of Fenerbahçe, Galatasaray and Beşiktaş

   Mustafa Buğra Metin, Ayşe Aslı Honça, Uğur Öztoprak, Mustafa Gümüş


Investigation of The Factors of Turkish Football Teams with Customer Central Brand Values

   Fatih Gür, Ayşe Aslı Honça, Ahmet Avanoğlu, Samet Akyol


Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Engelli Birey Eğitmenleri

   Esra Yüksel, Cihan Ayhan, İlimdar Yalçın


Yedinci Sınıfta Çember ve Daire Konusunun Öğretimi İçin ADDIE Öğretim Tasarımı Modeline Göre Hazırlanmış Bir Ders Örneği

   Dilek Sezgin Memnun, Gökhan Şöhretli, Şafak Yıldız


Seçmeli Hukuk ve Adalet Dersinin Öğrencilerin Adil Olma Değer Düzeyleri ve Sorumluluk Değer Düzeylerine Etkisi

   Hüseyin Çalışkan, Yusuf Yıldırım


Interaction of Accounting Education with Digitalization

   Aysel Güney


Üniversiteler Arası Super Ve 1.Lig’de Korfbol Oynayan Oyuncuların Serbest Zamanda Algıladıkları Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi

   Mustafa Said Erzeybek, Oğuzhan Yüksel, Fatih Kaya


Investigation of Environmental Awareness of Students Studying in University

   Mehmet Demirel, Duygu Harmandar Demirel, Emrah Serdar


Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Spor Tesislerinin Algılanan Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi

   Ferdi Şekertağ, Murat Sarı, Betül Yorgun, Akın Çelik


Spor Liderliği Programının Otizmli Bireyler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

   Semih Çobanoğlu


Farklı Bilişsel Stillerdeki Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime İşlemci ve Tablolama Programlarını Ders İçeriğine Uygun Kullanımlarına Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi

   Nisa Yenikalaycı, Salih Ateş


Adölesan Dönemindeki Öğrencilerde Yeme Davranışlarının Araştırılması

   Pelin Akyol, Osman İmamoğlu


Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Ünite, Konu ve Kavramlar

   İsa Deveci, Seda Büşra Gök


Investigation of Factors Effecting Secondary School Students in Area Selection

   Sabri Kan, Ahmet Kumaş


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilişsel Koçluk ve Bilişsel Esnekliğe İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

   Nihal Bilgin Ceviz


Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Kaygılarının İncelenmesi

   Rukiye Atak


Beşinci ve Yedinci Sınıf Ortaokul Öğrencilerinde Empatik Eğiliminin ve Dürüstlük Değerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ve Aralarındaki İlişki

   Hatice Duyar, Nurcan Özcan


İlk-Ortaokul 4-5-6. Sınıf Öğrencilerinde Adalet Ve Saygı Değerinin İncelenmesi

   Sultan Güney, Sümeyye Doğan


Rekreasyonel Amaçlı Yüzme ve Fitness Egzersizlerine Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş Düzeylerinin Karşılaştırılması

   Şeyda Alanoğlu, Cihan Ayhan, Rıfat Yağmur, Özkan Işık


Okullarda Karşılaşılan Bağımlılıklara İlişkin Öğretmenlerin Düşünceleri

   İlker Dere, Abdullah Uçar


11-13 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi

   Tahir Yardımcı, Oğuzhan Yüksel


Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Rekreasyonel Fayda Algısı ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi

   Nehir Yalçınkaya, Cihan Ayhan, Fikret Soyer


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Yaşam Tatmini Düzeyleri Arasındaki İlişki

   Hale Kula, Cihan Ayhan, Fikret Soyer


Medyanın Değerleri Kazandırma Sürecindeki Rolünün Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

   Tuğba Kafadar


Investigating the of Pre-service Science Teachers’Conceptions about Scientific Research

   Soraya Hamed


Kadın Futbolcularda Antrenman Sonrası Oluşan Dehidrasyonun Elektrolit Düzeylerine Etkisinin Araştırılması

   Nuri Muhammet Çelik


Sosyo-Bilimsel Konu Temelli Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi Düzeyleri ve Kararlarına Etkisi; Grip Aşısı

   Seda Sayan, Murat Genç, Benzegül Durak


Fizik Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Kurma ve Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi

   Sema Çıldır


The Importance of Using Mannequin-Training Models in First Aid Learning: Case of Avulsed Tooth

   Eva Dolenc, Damjan Slabe


Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Sanal Müze Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi

   Kürşad Şahin


Enacting Open Educational Practices (OEP) For Meaningful Instructional Practices in Massive Open Online Course (MOOC)

   Felix Arokiya Raj A.P., Arul Aram I., Malliga P.


Education for Health in The Educational Field with Young People in A Vulnerable Situation

   Encarnación Pedrero-García, C.M. Aránzazu Cejudo-Cortés, Rosario Cejudo-Cortés, Celia Corchuelo-Fernández


2017-2018 Öğretim Yılı “Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi” Uygulaması Çerçevesinde Yüksek Beden Kitle İndeksi Değerine Sahip Öğrencilerdeki Değişimler

   Pervin Arol, İpek Eroğlu Kolayiş


Interdisciplinary in Graphic Design and Architecture Education A Course Model Proposal I

   Bilge Ekin İnan


6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Öğrendikleri ”Isı İletkeni Ve Yalıtkanı” Kavramlarını Günlük Hayatla İlişkilendirme Düzeyleri

   Merve Özkarabulut


Collaborative vs Cooperative Knowledge Service – Is There a Winner?

   Marta du Vall, Marta Majorek


Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Ölçme ve Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin İncelenmesi

   Yasin Soylu, Meltem Koçak, Derya Karakuş


Sigortacılık Sektöründeki Dijitalleşme Süreci ve Sigortacılık Eğitimine Yansıması

   Feride Hayırsever Baştürk


The Role of ACTN3 Genotype in Personalization of Athletic Performance

   Asuman Deveci Özkan, Gamze Güney Eskiler


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görsel Temsillere İlişkin Anlayışlarının Değerlendirilmesi

   Volkan Göksu


Ortaöğretim Biyoloji Ders Kitaplarındaki Değer Kavramlarının Analizi

   Bilge Acar, Melek Yaman Kasap


Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının 6.Sınıf Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonuna Etkisi

   Zeynep Büyük Kuloğlu, Murat Genç


Feedback and Adaptive Assignment with Online Formative Assessment Model to Assess Students’ Attitude in Flipped Science Education

   David González Gómez, Jin Su Jeong


Okullardaki Derse Giriş Çıkış Rutinlerinden Zil Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Eğitimci Görüşleri

   Ş. Ay Çeviker, Fatma Şükran Yapıcı, C. Kahraman, S. Erusta


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Sosyal Medya Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Örneği

   Vahit Çiriş, Rabia Sarıca


Health Promotion and Healthy Eating Habits. Exploratory Study in Primary Education

   Encarnación Pedrero-García, Olga Moreno-Fernández, Pilar Moreno-Crespo, Carmen Solís-Espallargas


Global Field, Local Approach – 20th Century Polish Education Comparativists and Their Works

   Anna Włoch, Justyna Wojniak


Geleneksel Kuvvet Ve Güç İnterval Antrenman Yöntemlerinin Ağırlıklı Squat Sıçrama Hareketi Esnasındaki Hız Parametrelerinin Gelişimine Etkisi

   Harun Duran, İbrahim Can, Ali Kızılet


Lise Öğrencilerinin Hücre Zarından Madde Geçişleri Konusundaki Zihinsel Modelleri

   Büşra Özkaya Salman, Meryem Selvi


A Novel Money Teaching Method for Autism Spectrum Disorder Children Using Computer-Enhanced Techniques

   Oguzhan Oktay Buyuk, Ali Nizam, Esra Macaroglu Akgul, Ali Yilmaz Camurcu


How Fragile the States Are, How Strong They Are in Education

   Ali Baykal


Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençlik ve Spor Alanındaki Diğer Ülkeler İle İmzaladığı İşbirliği Anlaşmalarının İncelenmesi

   Levent Atalı


Fiziksel Yapıyla Denge Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Örneği

   Bergün Meriç Bingül, Cemre Can Akkaya, Hakan Tan


İstanbul Okçular Tekkesinin Fair Play Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi

   Serkan Necati Metin, Fikret Ramazanoğlu, Elif Tuğçe Kavas


A Higher Level of Physical Condition and Practice of Physical Activity Is Associated with Better Attention in Young ADHD

   Sara Suárez-Manzano, Emilio J. Martínez-López


Farklı Disiplinlerdeki Üniversite Öğrencilerinin Sporu Seyretmedeki Güdülenmeyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (İstanbul Esenyurt Üniversitesi Örneği)

   Ramazan Sanlav, Fırat Safran Ulusoy


Türk Şiirinde Kıbrıs İbrahim Zeki Burdurlu Ve Arif Nihat Asya Kıbrıs Etkileri

   Havva Esra Karabacak


An Exploratory Study Examining 10th-Grade Students’ Conceptions About Mountain Building and Relief

   Ana María Vélez-Felipe, Mercedes Vázquez-Vílchez, Purificación Salmerón-Vílchez, Araceli García-Yeguas, Javier Carrillo-Rosua


The Development of Co-education in Poland Against the European Backdrop

   Katarzyna Dormus


Geleneksel Kıbrıs Çocuk Oyunlarının Çağdaş Eğitimde Kullanılması

   Şevket Öznur, Ejdan Sadrazam


Evaluation of The Intern Nursing Students’ Clinical Competence of the Management of Subcutaneous Drug Administration by Using Mini-CEX in Simulation

   Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Sevil Hamarat Tuncalı, Sinem Çalışkan


Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Eğim Konusu İle İlgili Hata Ve Kavram Yanılgılarının Analizi

   Abdulkadir Örnekçi, Ömer Faruk Çetin


Identifying Undergraduates’ Understandings About the Ionization Energy: The Case for The Periodic Table

   Lütfiye Varoğlu, Şenol Şen, Ayhan Yılmaz


Reforms of the Higher Education System in Poland since 1989. Between Tradition and Challenges of the 21st Century

   Justyna Wojniak, Marta Majorek


Farklı Öğrenme Antrenmanlarının Basketbolcularda Oluşturduğu Merkezi Sinir Sistemi Yanıtlarının İncelenmesi

   Elif Bahadır, Selen Güney, Tolga Kaan Bahadır, Hasan Birol Çotuk, Adil Deniz Duru


Alternative Educational Methods for Teaching Traditional Art and Architecture to Children Raised Abroad

   Povian Cristina-Maria


Analysis of Pre-service Elementary Education Teachers´ Attitudes toward Overweight and Obese Students: Results from an Innovative Teaching Project

   Manuel J. de La Torre-Cruz, Sara Suárez-Manzano, Alberto Ruiz-Ariza


Science Education in A Bilingual and Flipped Class to Promote Pre-Service Teachers’ Behavior

   Jin Su Jeong, David González-Gómez


Opinions of Science Teacher Candidates on Outdoor School Learning Environments

   Murat Genç, Sena Albayrak, Seda Söğüt


Analysis of Student Performance Through the Use of Two Different Active Methodologies

   Leyla Angélica Sandoval Hamón, Fernando Casani, Jesus Rodriguez-Promeda, Ricardo Olmos Albacete


A Daily Program of “Steps Challenge” Increases Cardiorespiratory Capacity in Adolescents: The Use of ClassDojo

   Sebastián López Serrano


Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersini Öğrenmeye Yönelik Sorumlulukları

   Erhan Gözüyukarı


A Group and High Intensity Program in Physical Education Reduces Technostress in Adolescents: The Use of ClassDojo

   Alberto Ruiz-Ariza; Sebastián López-Serrano


Why Is Sustainable Consumption Necessary? Reasons for Change in Teacher Training

   Carmen Solís-Espallargas


8.Sınıf Öğrencilerinin Eğim ve Eğik Düzlem Konularının Bütünleştirildiği Problem Durumunu Çözebilme Düzeylerinin İncelenmesi

   Betül Tekerek, Nurdide Vakkasoğlu


Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Ünsal Altınışık, Akın Çelik, Pelin Akyol


Bedensel Engelli Sporcuların Olumlu Düşünme Düzeyleri İle Yaşama Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenliklere Göre Karşılaştırılması

   Mehmet Koç, Aydıner Birsin Yıldız, Gözde Algün Doğu, Cuma Ece


Kick Boks ve Muay Thai Sporcularının Spor Karakterinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Yasin Yıldız, Murat Özmaden, Umut Sevilmiş


Heritage Education as A Resource for The Citizens Training. Study of The Conceptions of Secondary Education Teachers in Training

   Mario Ferreras-Listán, Ángela Pineda-Balbuena, María Auxiliadora Rebollo-Corredera,José Antonio Pineda-Alfonso.


Milli Eğitim İstatistikleri Işığında 2013-2014 ve 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılları Arası Spor Liselerinin Durumunun İncelenmesi

   M. Enes Işıkgöz, Çetin Yaman, Melike Esentaş


Süreklilik: Kavram İmajı ve İşlemsel Anlayış Arasındaki İlişki

   Meltem Coşkun, Necla Turanlı


Analysing Studies Investigating the Degree to Which Students Associate their Knowledge with Daily Life

   Günay Aksungur, Cem Gerçek


Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Otantik Öğrenme Uygulama Rehberlerine Yönelik Akran Değerlendirmelerinin İncelenmesi

   Mustafa Bektaş, Fatih Selim Sellüm


Mevlana’nın Sözleri ve Sözleriyle Desteklenen Hikayelerin Değerler Eğitimine Katkısı

   Mustafa Kılınç, İlker Kösterelioğlu


İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması

   Elif Burcu Yaşar, Z. Nurdan Baysal


Öz-düzenleyici Öğrenme ve Öğrenme Analitiklerinin Kesişimi: Alanyazın İncelemesi

   Uysal Mehmet, Horzum Mehmet Barış, Duman İbrahim


Okul Takımlarına Katılan Öğrencilerin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

   Yusuf Soylu, Erşan Arslan, Bülent Kilit, Mehmet Ali Kılıç, Osman Yılmaz


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğitimi Hakkındaki Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Kübra Arslan


Exploring the Relationship between FOMO and Virtual Tolerance, and Virtual Communication Among Pre-service Teachers

   Nazire Burçin Hamutoğlu, Murat Topal, Gözde Sezen-Gültekin


6 - 7. Sınıflarda Uzunluk Ölçüm Tahmin Becerisinin İncelenmesi

   Himmet Akkuşçi, Ömer Faruk Çetin


Ortaokul Öğrencilerinin Araştırma ve Sorgulamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Hüseyin Çalışkan, Alperen Çalışkan


The Role of the University as a Vector of Economic and Social Development: Cartography of the Higher Education and Research System in France

   Tatiane Alves Baptista ; Alves Baptista, Tatiane


Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamında Yaşadıkları Zorluklar

   Özlem Canan Güngören, Duygu Gür Erdoğan, Gülden Kaya Uyanık


Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Pedagojik İçerik Bilgilerinin (PİB) Değerlendirilmesi Konusunda Öğrenci Görüşleri

   Hüseyin Çalışkan, Güneş Kılınç, Yusuf Yıldırım


Comparison of Sense of Efficacy for Pre-service and In-service Teachers

   Şenol Şen


Sokrat Semineri Tekniği İle Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Seviyelerinin Belirlenmesi

   Hüseyin Tugay Kocaöz


Tokat İlinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   İdris Odabaş, Fikret Ramazanoğlu


An Investigation of Science Teachers' Self-efficacy Perceptions on Science Literacy

   Fatma Gülay Kırbaşlar, Duygu Yavuz, Burcu Gelen


Matematik Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Oyun Algıları ve Oyunların Matematik Eğitimine Entegrasyonu ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

   Hatice Yıldız Durak


The Relationship Between Sense of Belonging and Social Anxiety Disorder In University Students

   Gamze Hasanoğlu, Anıl Görkem


A Study on Faculty of Education Students’ Views on Finding a Job: Comparison of Employment Hope Levels in Terms of Academic Branch

   Merve Gerçek


Öğretim Elemanları Gözüyle Lisans Eğitim - Öğretimine Bakış Açısı (Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

   Tarık Gedik, Muhammet Çil, Derya Sevim Korkut, Kadri Cemil Akyüz, K. Hüseyin Koç, İlter Bekar, Gökşen Koşar


Gerçekçi Matematik Eğitiminin Veri, Sayma ve Olasılık Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi

   Mehmet Ata Okuyucu, Tunay Bilgin


The Effect of Learning Approaches On Prospective Chemistry Teachers’ Self-Regulated Learning Skills: The Survey Research

   Sinem Dinçol Özgür


The Effect of Virtual Reality on Students’ Realization of Architectural Spaces Dimensions

   Ahmed Kandil, Rehab Moussa


Sosyal Bilgiler Öğretiminde Coğrafya Konularına Yer Verilme Durumu: 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı

   Mehmet Uymaz


Information Literacy Skills Assessment of Fine Arts Students

   Laddawan Usaengthong, Sasipimol Prapinpongsakorn, Wawta Techataweewan


Documentary Analysis for Identifying the Factors Influencing on Information Literacy of Thai Undergraduate Students

   Sumalee Bhornchareon, Sasipimol Prapinpongsakorn, Wawta Techataweewan


Eğitim Örgütleri İçin Tempo Veren Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

   Canan Demir Yıldız, Murat Polat


Formasyon Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Hizmet Kalitesine Yönelik Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   İbrahim Duman, Mehmet Uysal, Mehmet Barış Horzum


Vocabulary Learning Strategies Used by Learners of Arabic as A Foreign Language in The Sultan of Oman: A Qualitative Study

   Fatma Yousuf Al-Busaidi


Using Simulated Patients in Medical and Health Professions Education

   Albena Gayef


Humanitarian Framework of Modern Pedagogical Education in Russian

   Marina Siraeva, Alfiya Gazizova


Türkiye’de Eğitim Alanında Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi

   Hülya Çelik, Merve Altunbaş


An Investigation on the Concept Images Related Parallelogram Family in the Context of the Symmetry Axis and Concept Map of Mathematics Teachers

   Gülay Agaç


Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kullandıkları Strateji, Yöntem ve Teknikler

   Sevim Güven, Ahmet Türköz


The Challenge of Building Interpersonal Skills in Future Doctors

   Nino Tebidze, Nana Mazmishvili


Technological Approach to Development of Adaptive E-Learning System

   Victoria Shershneva, Yulia Vainshtein, Tatiana Kochetkova, Roman Esin


Kadın Öğretmenlerin Kadınların İş, Ev, Toplum Hayatındaki Görüşlerinin İncelenmesi

   Ümit Özdemir, Sezai Koral, Sercan Karaçay, Duygu Gür Erdoğan


DNR Tabanlı Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Kavramlara Yönelik Problem Çözme ve Problem Kurma Süreçleri İle İlgili Görüşleri

   Gülşah Gerez Cantimer, Sare Şengül


Design Skills Assessment in Teaching 3D Modeling

   Vladimir Lokalov, Igor Klimov


Steam Approach in Architectural Education

   Elif Süyük Makaklı


Uzaktan Eğitim Sistemi İle İlgili Durum Çalışması Sakarya Örneği

   Engin Ömeroğlu


Üniversite Öğrencilerinin Demografik Değişkenlere Göre Değerler Profili

   Mustafa Koç, Fikret Soyer, Tuncay Ayas, Betül Düşünceli, Tuğba Seda Çolak, Gülşah Geyik Koç


Prospective Teachers’ Understanding of Environmental Ethics Approach: A Qualitative Study

   Senar Temel


Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara İlişkin İnançları

   Gülşah Tura


The Use of Students’ Indirect Educational Activity in The Context of Their Information Competence Development

   Dmitry Luchaninov, Ruslan Bazhenov, Aleksander Pronin, Tatyana Gorbunova, Irina Altukhova, Venera Sabirova


Türkiye’de İngilizce Öğrenimi ve Öğretimi Konusunda Yaşanan Sorunlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme

   Mustafa Güçlü, Songül Uçar


Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlığı Düzeyi

   Zühal Yurtsızoğlu; Mücahit Fişne


The Restoration of the Wooden Monument Church Saint Parascheva in Crivina De Sus, A Training for The Interdisciplinary Project Team

   Obradovici Vladimir


How should be the Laboratory Application? Prospective Teachers’ Perspective

   Fatma Alkan


Examination of High School Students’ Attitudes Towards Homework, Procrastination Behaviors and Efficacy Beliefs

   Canan Koçak Altundağ


Beden Eğitimi Ve Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Oynatma Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Van İl Örneği)

   Atike Yılmaz, Hüseyin Kırımoğlu, Mustafa Yamanyurt


Features of The Personality of the People Identifying Themselves with Different Generations

   Nadezhda Sivrikova, Natalya Artemyeva, Nadezhda Sokolova, Elena Moiseyeva, Vera Borodina, Anton Terekhov


Case Study in Training of Definition of Mechanisms of Psychological Defense in A Conflict Situation

   Nadezhda Sivrikova, Tatyana Ptashko, Elena Chernikova, Artem Perebeynos, Svetlana Roslyacova, Elena Moiseyeva


Financing Models of Vocational Education and Its Impact On the Economy: Problems and Perspectives

   George Abuselidze, Lasha Beridze


3D Kalemlerin Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanımı ve Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutumuna Etkisi: Organeller Örneği

   İrem Selin Demirbaş, Ünsal Umdu Topsakal, Gülbin Özkan


A Research Proposal on the Effects of a Teacher Training Programme on Teacher Beliefs

   Sezen Balaban


Sözlü Çeviri Eğitiminde Dinleme Becerisi Kazandırma Çalışmaları

   Gülfidan Aytaş


Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Laboratuvara Karşı Tutumuna Etkisi

   Onur Partalcı, Ünsal Umdu Topsakal, Gülbin Özkan.


Validity and Reliability Study of the Attitudes Toward Future Scale: A Study Among Society from Turkey

   Gönül Bodur, Arzu Kader Harmancı Seren


Fen Bilimleri Öğretim Programındaki Kazanımların Yaşam Becerileri Açısından İncelenmesi

   Ümmühan Ormancı, Sevinç Kaçar, Salih Çepni


The Information Security Awareness of the Slovakian Kindergarten Teacher Students at Starting and Finishing the Study in Higher Education

   Gabor Kiss


Öğretmenlerin Yerel Biyoçeşitliliğin Özelliklerini Bilme ve Bunu Derslerinde İşleme Durumları

   Murat Bulut, Şenol Beşoluk


Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğin Algılanan Kullanışlılığı, Matematikte Etkili Motivasyon ve Matematik Öğrenmede Güven Algıları

   Kübra Erden, Ercan Masal


The Metaphoric Perceptions of Teacher Candidates on Mathematical Problems

   Güler Çavuşoğlu


Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Yaşam Tatminleri İle Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

   Ahmet Dönmez, Fikret Soyer


Lisansüstü Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Kişilik Yapılarına Göre İncelenmesi

   Şule Kılınç, Zeliha Demir Kaymak


Evaluation of Financial Table Literacy in Accounting Education

   Aysel Güney


Investigation of Leisure Constraints of University Students

   Emrah Serdar, Mehmet Demirel, Duygu Harmandar Demirel


Fen Bilgisi Öğrencilerinin Gözüyle “Hayalimdeki Laboratuvar”

   Sibel Demir Kaçan, Nisa Yenikalaycı


Spor Fakültesi Öğrencilerinde Öz Güven Duygusunun Araştırılması

   Pelin Akyol, Egemen Ermiş, Osman İmamoğlu


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları: Deneyimin Rolü

   İsa Deveci, İsmail Önder


Ortaokul Öğrencilerinin Girişimcilik Becerisine Yönelik Algıları

   Tuğba Kafadar


The Role of Activities in the Pre-service Science Teachers’ Teaching Proposals

   Soraya Hamed, Ana Rivero


Deciding About Socio-scientific Issues: Pre-Service Science Teachers' Ethical Approaches

   Benzegül Durak, Harika Özge Arslan


Fen Öğretiminde Etkili İletişim Becerilerini Kullanma Üzerine Öğretmen Adaylarinin Görüşleri

   Sema Çıldır


14-17 Yaş Lise Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnelerinin Değerlendirilmesi- Sakarya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Örneği

   Pervin Arol, İpek Eroğlu Kolayiş


Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Bilgilerinin Gelişimleri ile İlgili Farkındalıklarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında İncelenmesi

   Meltem Koçak, Derya Karakuş, Yasin Soylu


Evaluation of Menopausal Hormone Replacement Therapy in Breast Cancer

   Asuman Deveci Özkan, Zeynep Özman, Gamze Güney Eskiler


Fen Alanı Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Ve Üretim Süreçlerindeki Su Tüketimi Farkındalıkları

   Melek Yaman Kasap, Bilge Acar


How to Improve Pre-Service Teachers’ Outcomes of Affective and Cognitive Dimension in A Flipped Science Classroom

   David González Gómez, Jin Su Jeong


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanım Amaçları

   Rabia Sarıca, Vahit Çiriş


Innovative Education at Postgraduate Level: Flipped Classroom

   Pilar Moreno-Crespo, Celia Corchuelo-Fernández, Aránzazu Cejudo-Cortés, Coral I. Hunt-Gómez


Seçimi Kazanan Belediye Başkanlarının Spor ve Rekreasyon Projelerinin İncelenmesi

   Levent Atalı


A Proposal for Global-Change Education based on an educational board game: A Planet on the Abyss

   Beatriz Pérez-Fernández, Mercedes Vázquez-Vílchez, Alicia Fernández-Oliveras


Use Of Moulage To Evaluate Student Assessment Of Pressure Ulcers Accurate Staging

   Derya Uzelli Yılmaz, Esra Akın Korhan, Duygu Yıldırıma Sinem Çalışkan,Sevil Hamarat Tuncalı


Examination of Undergraduate Students’ Cognitive Structures about Chemical Reactions based on Self-Efficacy for Learning and Performance

   Lütfiye Varoğlu, Şenol Şen, Ayhan Yılmaz


Sporcu Velilerinin Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Cimnastik Örneği)

   Tolga Havuç, Kürşad Sertbaş, Tolga Kaan Bahadır


“The Little Architects” Workshop an Active Learning and Teaching Method for Children in Need

   Povian Cristina-Maria


Evaluating Study Approach of Science Education Students in A Distance - And Flipped-Learning Course

   Jin Su Jeong, David González-Gómez


Using Mobile Applications in Science Education

   Murat Genç, Seda Söğüt, Sena Albayrak


Innovative Approaches to Change Consumption Habits at The University Level

   Carmen Solís-Espallargas, Esther García-González, Rocío Jiménez-Fontana, Sílvia Albareda-Tiana


Kick Boks ve Muay Thai Sporcularının Zihinsel Antrenmanın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Murat Özmaden, Yasin Yıldız, Dilay Emiroğlu, Erkin Kara


Caring for Immigrant Secondary School Students: How to Train the Teachers Involved?

   Mario Ferreras-Listán, Olga Moreno-Fernández, Elena Guichot-Muñoz, María Puig-Gutiérrez.


2018 Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

   M.Enes Işıkgöz, Melike Esentaş


An Evaluation of Studies Concerning Concept Maps in Science Education

   Merve Çelik, Cem Gerçek


Exploring the Relationship between Teacher Efficacy and Information and Communication Technology Competencies Among Pre-service Teachers

   Gözde Sezen-Gültekin, Murat Topal, Nazire Burçin Hamutoğlu


Good Practices in Management of Transfer of Knowledge in Higher Education and Innovation Projects

   Moacyr Carvalho Filho, Bernardo André de Assis Abreu, Francisco Renato Ferreira, Germano Guedes Parés, Lílian Neubarth Paixão, Mariana Ribeiro Soares Florentino, Paulo Roberto Fernandes, Paulo Roberto da Silva


Relations between Preservice Teachers' Views about Nature of Science and Sense of Efficacy

   Şenol Şen


Examination of Motivation Level of Middle School Students towards Science Learning

   Gülendam Halimoğlu, Fatma Gülay Kırbaşlar


Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Teknolojiyi Entegre Etme Özyeterliğiyle İlişkili Olan Değişkenlerin İncelenmesi

   Hatice Yıldız Durak


The Relationship Between Perfectionism and Self-Esteem of Academic Staffs In University

   Anıl Görkem


Formasyon Öğrencilerinin Sorgulama Topluluğu Algıların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Mehmet Barış Horzum, İbrahim Duman, Mehmet Uysal


Team Based Learning in Medical Education

   Albena Gayef


Öğretmenlerin “Vatandaşlık Eğitimi” Kavramına İlişkin Metafor Algıları

   Hülya Çelik, Müslüme Oral


İşbirlikli Kavram Haritalama Tekniği ile 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi

   Gülşah Gerez Cantimer, Sare Şengül


Examination of Relationship Between Preservice Chemistry Teachers’ Preferences for Creating Constructivist-Learning Environment and Sense of Efficacy

   Senar Temel


Çoklu Zekâ Kuramının Yabancı Dil Derslerindeki Kullanımı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

   Mustafa Güçlü


The 2013-2018 Interdisciplinary Summer Workshops Around the Wooden Monument Church in Crivina De Sus Village, Romania

   Obradovici Vladimir


Examining the Instructional Materials Motivation of Prospective Chemistry Teachers’ in Laboratory

   Fatma Alkan


Context-Based Chemistry Teaching: Its Impacts On Science Expectations of Pre-Service Teachers

   Canan Koçak Altundağ


Eğitsel Oyunların Lise Öğrencilerinin Esneklikleri Üzerine Etkisi

   Eyyüp Subaşı, Atike Yılmaz, Hüseyin Kırımoğlu


Validity and Reliability Study of Perceived Global Future Scale: A Study Among Society from Turkey

   Gönül Bodur, Arzu Kader Harmancı Seren


Announcements

ERPA 2019-SHS Web of Conferences Issue

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you that selected full texts presented in ERPA 2019 have been published in SHS Web of Conferences. 

ERPA 2019 FULLTEXT (SHS Web of Conferences)

 

Date of Announcement:   2019-09-24


ERPA 2019 Book of Proceedings

For the ERPA International Congresses on Education 2019 Book of Proceedings please click here.

Date of Announcement:   2019-08-08


Publication Choice

Dear ERPA 2019 Participants,

Please indicate your full text publication choice till July 10, 2019 to congress e-mail address (erpacongress@gmail.com) with the document ID number as the document name.

The full text publication options are;

  • E-Book of Proceedings with ISBN number
  • SHS Web of Conferences
  • Sponsoring Journals

 

Date of Announcement:   2019-07-01


ERPA 2019 Book of Abstracts

For the ERPA International Congresses on Education 2019 Book of Abstracts please click here.

Date of Announcement:   2019-08-21


Congress Photographs

Dear Participants,

You can reach the congress photographs from instagram and facebook accounts of ERPA.

Best regards,

Organizing committee

 

Date of Announcement:   2019-06-24


Detailed Congress Programmes

Detailed Congress Programmes of ERPA International Congresses on Education 2019 is available. You can reach from the links provided below.

Date of Announcement:   2019-06-17


New Template For Single Oral Presentation

For Single Oral Presentation template please click here.

Date of Announcement:   2019-06-08


Fonksiyonel Fitness Eğitmenliği Kursu [European Fitness And Wellness Academy (EFWA) onaylı]

EFWA tarafından ERPA Uluslarasası Eğitim Kongreleri kapsamında 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde iki günlük bir program şeklinde Sakarya Kongre Kültür Merkezinde Fonksiyonel Fitness Eğitmenlik Kursu gerçekleştirlecektir. Kontenjamız 120 kişi ile sınırlıdır. Eğitime katılmak isteyen kursiyerler erpacongress@gmail.com e-posta adresine mail göndererek kaytılarını yaptırabilirler. Ayrınıtlı bilgiye web sitesindeki sol menüde yer alan Fitness Training sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Date of Announcement:   2019-05-14


Message from General Coordinator

Dear Colleagues,

It is with immense pleasure that I welcome you to the ERPA International Congresses on Education 2019 to be held in Sakarya from 19 to 22 June 2019.Sakarya University is proud to host the ERPA International Congresses on Education 2019. 

I look forward to meeting you in Sakarya/Turkey,

With kind regards,

Assist. Prof. Dr. Ercan MASAL

General Coordinator of ERPA International Congresses on Education 2019

Date of Announcement:   2018-12-07


Yandex.Metrica